Mamaloe Kinderopvang

Home » Partners » Mamaloe Kinderopvang

Mamaloe Kinderopvang

Kiezelrijk heeft een samenwerkingsovereenkomst met Mamaloe Kinderopvang.

Dit betekent dat wij in onze school nauw samen werken met de pedagogisch medewerkers van Mamaloe. 

 

Op dit moment hebben wij de volgende vormen van opvang op onze school gerealiseerd:

Kinderopvang De Guppies

Kinderopvang De Guppies van 0 tot 4 jaar, alle dagen van de week van half acht (op aanvraag vanaf zeven uur) in de ochtend tot kwart over zes in de avond, ook in de vakanties. Hiervoor is een mooie, nieuwe slaapkamer gerealiseerd die aan alle veiligheidseisen voldoet.

Peutergroep De Guppies

Peutergroep De Guppies is maandag tot en met vrijdag van half negen tot half drie geopend. De peutergroep volgt het continurooster van de school. U kunt kiezen voor een gehele dag of voor een dag deel. Dit is van half negen tot half twaalf of van half twaalf tot half drie. De peuters die om half twaalf komen, eten gezellig een boterham met de pedagogisch medewerkers. Dit wordt verzorgd door Mamaloe. 

BSO de Bibberhaai

Daarnaast is er ook voorschoolse en naschoolse opvang, oftewel BSO de Bibberhaai. De voorschoolse opvang start om half acht (op aanvraag vanaf zeven uur) tot de school start om tien voor half negen. De naschools opvang is van half drie tot kwart over zes. De opvang is in onze volledig ingerichte BSO ruimte (huiskamer). Daarnaast maakt de BSO ook gebruik van het atelier, de aula en het schoolplein.

Aangezien wij op school een continurooster hebben, is de overblijf op school in de eigen groep georganiseerd.

Methode Piramide

De BSO en de peutergroepen werken vanuit de methode Piramide en sluiten tevens aan bij de thema’s van de school.

Alle activiteiten worden gezamenlijk door Mamaloe en de school opgepakt. Dit zorgt voor een mooie doorgaande lijn van 0 tot en met 12 jaar.

Aanmelden

Aanmelden of meer informatie nodig? Kijk op: https://www.mamaloekinderopvang.nl of vraag op onze school naar Mieke van Gent, assistent leidinggevende van locatie Kiezelrijk.

Wij gebruiken cookies...

Wil je weten wat dit betekend?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna exercitation ullamco