Kennis Atelier

Home » Waarin zijn wij een kei? » Kennis Atelier

Kennis Atelier

Wij werken thematisch, hiervoor gebruiken we de methode Alles in 1. Deze methode biedt samenhangend onderwijs. Rekenonderwijs krijgen de kinderen vanuit de kerndoelen SLO, waarbij de methode Pluspunt als bronnenboek wordt ingezet. Bij de vakken spelling en taal gebruiken we Taal Actief. Bewegingsonderwijs wordt verder uitgelegd in het Beweeg Atelier. Groep 1 en 2 werken samen met de peuters aan thema’s passend bij hun belevingswereld. Spel is het middel om de ontwikkeling te stimuleren.

Wij gebruiken cookies...

Wil je weten wat dit betekend?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna exercitation ullamco