Oudercommissie​

Home » Over onze school » Oudercommissie

Oudercommissie

Onze school heeft gedurende het schooljaar naast het bestaande lesprogramma diverse activiteiten, zoals dierendag, Sinterklaas, kerstviering, carnaval, Pasen, zomerfeest, musea bezoek, schoolreis etc.

De oudercommissie helpt het schoolteam met het organiseren van deze activiteiten.

De activiteiten worden gedeeltelijk betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage*, die elk jaar door de school wordt vastgesteld op basis van de te verwachten kosten. 

Onze Oudercommissie bestaat momenteel uit 7 enthousiaste leden.

*Wat is een vrijwillige ouderbijdrage? Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij gebruiken cookies...

Wil je weten wat dit betekend?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna exercitation ullamco