Missie, visie & waarden

Home » Over onze school » Missie, visie en waarden

Missie

Het is onze missie om middel ons aanbod en aanpak gelukkige, stabiele kinderen ambitieus de weg te wijzen naar een volgende stap in hun ontwikkeling.

Visie

Ieder kind heeft eigen talenten en is daarmee uniek. Om een kind volledig tot ontwikkeling te laten komen zijn ouders, school en vrijetijdsbesteding van invloed. Samenwerking is hierin cruciaal.  De inbreng van het kind gaat hierbij een steeds grotere rol spelen naarmate het ouder wordt.

Ons aanbod is daarom gericht op:

Het ontwikkelen van talenten, de persoonsvorming en uiteraard het zorgen voor een sterk lespakket.

Dit maakt Kindcentrum Kiezelrijk bijzonder!

Kindcentrum Kiezelrijk is één van de zeven scholen van ABBO Kindcentra.

Waarden van de school

Onze visie is dat wanneer je goed in je vel zit, je tot leren komt. Vanuit deze visie zijn onze waarden opgesteld. Deze waarden kunnen wij op onze kinderen, ouders en teamleden leggen en passen binnen de gehele schoolbenadering Leer-&Veerkracht.

Plezier

Samen plezier hebben maakt dat je zin krijgt in leren, actief bezig bent en gebruik maakt van je talenten. Het is voor een ouder fijn wanneer je kind met plezier naar school gaat en thuiskomt.

Groei

Door je talenten te ontdekken en ze te laten groeien kun je schitteren en stralen. Ouders, leerkrachten en kinderen doen dit samen

Nieuwsgierig

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en staan vol verwondering in het leven. Ons aanbod is speels en prikkelt deze nieuwsgierigheid.

Passie

Onze drijfveer is om het beste uit alle kinderen naar boven te halen. Dit doen we met veel passie en positiviteit. Dat stralen we samen uit en is voelbaar voor de kinderen. Van gelukkige leerkrachten leer je het meest.

Wij gebruiken cookies...

Wil je weten wat dit betekend?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna exercitation ullamco