Medezeggenschapsraad​

Home » Over onze school » Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad​

De Medezeggenschapsraad (MR) is vertegenwoordigd door ouders en personeelsleden. Zij nemen, na verkiezing, zitting voor drie jaar.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, vaststelling van vakanties en vrije dagen, arbeidsomstandigheden, veiligheid op school etc.

De MR is een verplicht orgaan binnen elke school waar wij dankbaar voor zijn. Op deze wijze krijgen wij informatie vanuit de ouders en de werkvloer, wat ons helpt om beleid te bepalen en besluiten te nemen.

De MR communiceert via onze nieuwsbrief naar onze ouders over waar zij mee bezig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het thema verkeersveiligheid rond de school. 

Onze MR bestaat momenteel uit vier leden. Van het personeel zijn Paulien Scherpenisse en Daniëlla Verbeek vertegenwoordigd. Vanuit de ouders zijn Eric van der Spelt en Clint Marshall de vertegenwoordigers.

De MR heeft Informatie-, Advies- en Instemmingsrecht. Specifieke informatie kunt u terugvinden op Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

De huidige MR bestaat uit de volgende leden:​

Namens de ouders: Namens het team:
Clint Marshall Paulien Scherpenisse
Eric van der Spelt Daniëlla Verbeek

Wij gebruiken cookies...

Wil je weten wat dit betekend?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna exercitation ullamco